Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej jest organizacją społeczną skupiająca katolików świeckich, którzy pragną poprzez zaangażowanie społeczne pomagać w rozwiązywaniu codziennych problemów rodzin. Pomoc rodzinie i dzieciom potrzebującym opieki z uwagi na trudną sytuację rodziny to zadanie statutowe Stowarzyszenia. Koła Parafialne realizują je w różnych formach: organizując domy kultury katolickiej, świetlice, poradnie, wyjazdy kolonijne i zimowiska.

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków
tel/fax: (012) 632 03 52 e-mail: srk@diecezja.pl
Biuro czynne: pn: 13-16, śr: 13-18, (16-18 porady związane z grantami)
NIP: 6762026610 REGON: 350073568 KRS: 000053353
Konto bankowe: Bank PEKAO SA
Nr 86 1240 4559 1111 0000 5419 0205
Sł. Boży Jerzy Ciesielski Patron SRKSł. Boży Jerzy Ciesielski Patron SRK