Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej

Prezes - adw. Zbigniew Cichoń
Wiceprezes - Zbigniew Opolski
Wiceprezes - dr Kazimierz Kapera
Skarbnik - Bogusława Stanowska-Cichoń
Skarbnik - Andrzej Lorenc

W skład Zarządu wchodzą także Członkowie:

prof. Bronisław Barchański
Anna Krystian
Danuta Opolska
dr Czesław Szeląg
Beata Dziekan-Krawczyk
dr Janusz Zimny

Asystent Kościelny Stowarzyszenia - ks. dr Paweł Gałuszka
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej

Zarząd SRK