Kontakt

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich serdecznie zaprasza do współpracy wszystkich, którym bliska jest idea życia i wychowywania młodego pokolenia w szacunku dla tradycyjnych wartości chrześcijańskich. Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy, kto akceptuje i spełni wymagania postanowione w statucie. W przynależności nie obowiązuje rejonizacja ani też wymóg akcesu do grupy w swojej parafii. Koła stowarzyszenia prowadzą bardzo różnorodną działalność dyktowaną specyfiką i potrzebami środowiska lokalnego. Ta różnorodność działań powoduje, że praktycznie każdy może w takich grupach znaleźć swoje miejsce. W Stowarzyszeniu bardzo często działają całe rodziny, znaczny jest udział mężczyzn. Obok różnorodnych form pracy dla środowiska lokalnego spotkania członków Stowarzyszenia są okazją do wymiany poglądów i dyskusji nad naszymi codziennymi sprawami prywatnymi i publicznymi.

Serdecznie zapraszamy!

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków
tel./fax. (0-12) 632-03-52

Dyżury w biurze Stowarzyszenia
poniedziałek: 1300 - 1600
środa: 1300 - 1800 (1600 - 1800 Porady związane z grantami)

e-mail: srk@diecezja.pl

Strona internetowa: www.srk.diecezja.pl

Konto bankowe: Bank PEKAO SA
Nr 86 1240 4559 1111 0000 5419 0205

NIP: 6762026610