Koła SRK w Archidiecezji Krakowskiej

Koła SRK w Archidiecezji Krakowskiej

W Archidiecezji Krakowskiej istnieje i realizuje w różny sposób swoje statutowe uprawnienia 38 Kół Parafialnych.
Koła podejmują działalność taką jak:

Organizowanie spotkań formacyjnych
Organizowanie akcji "Wakacje i Ferie w mieście"
Organizowanie kolonii letnich i zimowych
Organizowanie ognisk i świetlic
Podejmowanie ścisłej współpracy z innymi organizacjami katolickimi
Podejmowanie inicjatyw wydawniczych
Aktywny udział przedstawicieli Stowarzyszenia w życiu społecznym i politycznym
Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych
Organizowanie prelekcji i szkoleń
Rozwijanie kultury fizycznej- zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
Organizowanie i udział w pielgrzymkach