Aktualności

30 sierpnia 2013 – XXI Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej zaprasza na XXI Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej pod hasłem „Pozwól Bogu mówić” w niedzielę 8 września 2013 r.

PROGRAM PIELGRZYMKI:

godz. 8.00 - Wyjście z klasztoru na Drogę Krzyżową
godz. 9.00 - Droga Krzyżowa (od Piłata)
godz. 11.00 - Msza święta sprawowana przez Metropolitę Krakowskiego Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza.

Na zakończenie Mszy świętej błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion. W Roku Wiary chcemy uświadomić sobie, że Bóg przemawia do nas przez znaki czasu, głos sumienia i przez Słowa Pisma świętego. Chrześcijanin na ten głos może być zamknięty, wskutek trosk doczesnych i grzechów. Dlatego w czasie pielgrzymki chcemy wszystkim dopomóc otworzyć się na Słowa Boga.
Hasło „Pozwól Bogu mówić” to zachęta, by dostrzec Pismo święte w codziennym życiu, uczynić z niego lekturę, a jego słowa drogowskazami codziennego życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego.
W Kalwarii pielgrzymi zostaną pobłogosławieni Księgą Pisma Świętego na znak, że pragną, aby Jezus z kart Biblii wszedł w ich codzienne życie. Będziemy prosić Matkę Bożą Kalwaryjską, by serca wszystkich pielgrzymów, otworzyły się na łaskę obecności Boga w Jego słowie.
W czasie Drogi Krzyżowej zatrzymamy się na słowach „Wyznania wiary”. Będziemy prosić Zbawiciela, abyśmy rozważając je, ujrzeli i zachwycili się najpiękniejszym światem – światem samego Boga. Wyznanie wiary nie może być tylko powtarzaniem znanej formuły, ale przeżyciem spotkania z Bogiem, który pragnie do nas mówić. Czasem przygotowań w parafii powinny być Dni Modlitwy o Świętość Rodzin.
Serdecznie zapraszamy!

 

            Ks. Jacek Konieczny                                                           Zbigniew Cichoń                                                                
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin               Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Krakowskiej                                         w Archidiecezji Krakowskiej

>> powrót