Aktualności

24 marca 2012 – Zaproszenie na konferencję: Dziecko przed ekranem – szanse i zagrożenia

Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” zaprasza na konferencję: Dziecko przed ekranem – szanse i zagrożenia 24 marca (sobota) w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej ul. Bernardyńska 3 w Krakowie. Zagadnieniem konferencji jest wpływ mediów na wychowanie dzieci i młodzieży. Do udziału w niej zapraszamy rodziców, nauczycieli, wychowawców i wszystkich, którym zależy na prawidłowym rozwoju młodego człowieka. Uczestnicy dowiedzą się jak uczyć dzieci mądrego korzystania z mediów. Główną częścią konferencji będzie wystąpienie Małgorzaty Więczkowskiej – pedagoga, medioznawcy, autorki strony www.edukacjamedialna.pl
Program konferencji:
8.30 Msza Święta
9.15 – 9.35 Rejestracja
9.35 – 9.45 Powitanie
9.45 – 11.15 Wpływ mediów na proces wychowania dzieci. Obrazy przemocy i erotyki w mediach i ich wpływ na rozwój emocjonalny dzieci.
Małgorzata Więczkowska
11.15 – 11.30 PRZERWA
11.35 – 13.00 Wiedza ezoteryczna w przekazach dla dzieci i młodzieży i jej wpływ na sferę duchową.
Małgorzata Więczkowska
13.00 – 13.15 PRZERWA
13.15 – 14.15 O konieczności edukacji medialnej w rodzinie. Jak wychowywać do twórczego i krytycznego odbioru mediów.
Małgorzata Więczkowska
14.15 – 14:50 Co mogą rodzice? Świadectwo rodziców czwórki dzieci.
Beata i Marcin Mądry
14.50 – 15.30 Pytania i odpowiedzi

 

12 stycznia 2012 – 20 lat Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” i Nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego

12 stycznia br., uczestniczyliśmy w uroczystości 20. rocznicy powstania Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”. W tym dniu przyznano Nagrodę im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – ojca rodziny. Uroczystość odbyła się tradycyjnie w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. Gościem Honorowym była małżonka Patrona Nagrody, Pani Danuta Ciesielska. Laureatem tegorocznej Nagrody – już po raz szesnasty przyznanej przez Kapitułę Fundacji „Źródło” – został lek. med. Marek Krobicki. Jako honorowy członek Zakonu Bonifratrów swą praktykę i powołanie lekarskie związał z krakowskim szpitalem przy ul. Trynitarskiej. Od roku jest prezesem zarządu Spółki Boni Fratres Cracoviensis prowadzącej Szpital Zakonu Dobrych Braci Św. Jana Grandego w Krakowie. Ks. bp Jan Szkodoń informując o peregrynacji po Archidiecezji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego i nawiązując do hasła roku duszpasterskiego „Kościół naszym domem”, zwrócił uwagę na znaczenie troski o rodzinę, na wagę współtworzenia rodzinnych kręgów w każdym środowisku. W spotkaniu uczestniczyli laureaci poprzednich edycji Nagrody „Źródła”, zaproszeni goście. Laureat został nagrodzony pamiątkową ikoną Świętej Rodziny i dyplomem. Następnie została odprawiona Msza Święta w intencji laureata oraz jubileuszu 20-lecia „Źródła” w Bazylice św. Floriana, której przewodniczył jej proboszcz ks. Grzegorz Szewczyk.

 

22 stycznia 2012 – Opłatek SRK

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
w Archidiecezji Krakowskiej
składa
najserdeczniejsze życzenia jeszcze w okresie Bożonarodzeniowym wszystkim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia. Niech nasze drogi życia będą drogami podążania za Gwiazdą Betlejemską, która wskazuje na Chrystusa. Niech Nowy Rok 2012 przyniesie radość, pozwoli ufniej patrzeć w przyszłość i otwierać się na potrzeby bliźnich.

Jednocześnie zapraszamy na Opłatek Stowarzyszenia z ks. Bp Janem Szkodoniem, w dniu 22 stycznia 2012 r. o godz. (UWAGA – ZMIANA) 10.00 w Karmelitańskim Instytucie Duchowości (ul. Rakowicka 18 a). Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 10. 00. Zapraszamy też do wspólnego kolędowania.
Pragniemy także powiadomić, że nasze Rekolekcje Wielkopostne będą miały miejsce 31 marca (sobota) i 1 kwietnia (Niedziela Palmowa) w Domu Rekolekcyjnym w Wadowicach. Poprowadzi je ojciec dr Piotr Nyk OCD. Koszt jak w poprzednich latach ok. 110 zł. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie. Liczymy na liczniejszy udział Państwa w tym roku w Opłatku i rekolekcjach.
Z wyrazami szacunku

Za Zarząd Główny
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
w Archidiecezji Krakowskiej
Prezes Zbigniew Cichoń

zaproszenie w wersji PDF

 

15 stycznia 2012 – Stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

Rada Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich skupiająca diecezjalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Polsce, obradująca na Krajowym Zjeździe Delegatów w Zakopanem stanowczo domaga się zaprzestania dyskryminacji Telewizji Trwam przy przyznawaniu miejsca na platformie cyfrowej MULTIPLEX. Wnosimy o respektowanie zasady równości stron i terminów rozpatrywania wniosków Telewizji Trwam zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

pobierz dokument Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w wersji PDF


13-15 stycznia 2012 – Obrady Rady Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Zakopanem

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej Zbigniew Cichoń uczestniczył w dniach 13-15 stycznia br. w posiedzeniu Rady Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich obradującej na Krajowym Zjeździe Delegatów w Zakopanem w dniach 13-15 stycznia br, która miała miejsce w Księżówce. W pierwszym dniu Zjazdu z prezesami spotkał się JE Ks. Biskup Grzegorz Kaszak, Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej, Członek Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.

Uczestnicy Zjazdu dokonali podsumowania dotychczasowej działalności oraz wysłuchali wykładu – dra Cezarego Mecha – Prezesa Urzędu Nadzoru Funduszami Emerytalnymi w okresie AWS oraz Wiceministra Finansów w Rządzie J. Kaczyńskiego na temat bieżącej sytuacji społeczno-politycznej. O samodzielności rodziny mówił ks. dr Krzysztof Mądel SJ.
Rada Prezesów stanowczo zaprotestowała przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji przy przyznawaniu miejsca na platformie cyfrowej MULTIPLEX i podkreśliła, że Telewizja Trwam jest jedyną katolicką telewizją przekazującą niepowtarzalne przez inne media uroczystości religijne, informacje Kościoła Katolickiego a zwłaszcza bezpośrednie transmisje z pielgrzymek Ojca Świętego i jest odbierana przez miliony Polaków w kraju i za granicą.

 

24 grudnia 2011 – Życzenia Świąteczne

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem.
A u żłóbka Matka Święta,
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem…

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą wiele nadziei, jaką niesie ten święty czas, niech Dzieciątko Jezus obdarzy szczęściem i Miłością na każdy dzień Nowego 2012 Roku.

Życzy prezes SRK
Zbigniew Cichoń

 

3 grudnia 2011 – Prezydium Zarządu głównego SRK

3 grudnia br. ukonstytuowało się Prezydium Zarządu głównego SRK. W skłąd jego weszli: wiceprzewodniczący - Zbigniew Opolski i Kazimierz Kapera (do kontaktów z Federacją), sekretarz - Bogusława Stanowska-Cichoń i skarbnik - Andrzej Lorenc.

 

27 listopada 2011 – Wybrano Prezesa i Zarząd SRK

W niedzielę 27 listopada 2011 r. odbyło się XX Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego przyjęto sprawozdanie Prezesa i ustępującego Zarządu SRK oraz udzielono absolutorium w głosowaniu jawnym. Wybrano ponownie adw. Zbigniewa Cichonia na Prezesa Zarządu SRK w Archidiecezji Krakowskiej w głosowaniu tajnym. Wybrano także nowy skład Zarządu: prof. Bronisława Barchańskiego, Władysława Fiedora, dr Kazimierza Kaperę, Beata Krawczyk, Annę Krystian, Andrzeja Lorenca, Danutę Opolską, Zbigniewa Opolskiego, Bogusławę Stanowska-Cichoń, dr Czesława Szeląga, dr Janusza Zimnego.

 

27 listopada 2011 – XXI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej

Szanowni Państwo,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej zaprasza na XXI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w niedzielę 27.11.2011 r. w Karmelitańskim Instytucie Duchowości ul. Rakowicka 18a
15.00 – otwarcie Walnego Zgromadzenia – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Zbigniew Cichoń ( w przypadku braku quorum wyznacza się II termin rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia tego samego dnia o godz. 15.15).
– Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
– Wybór Komisji Regulaminowej (Skrutacyjnej)
– Wybór Komisji Wnioskowej
– Przyjęcie porządku obrad      
– Wystąpienia zaproszonych gości       
15. 30 – Sprawozdanie z działalności Zarządu – Prezes SRK Zbigniew Cichoń
– Sprawozdanie finansowe – Skarbnik ZG SRK Andrzej Lorenc
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
– Sprawozdanie Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej
– Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu SRK w Archidiecezji  Krakowskiej
– Dyskusja i wolne wnioski
– Wybór władz Stowarzyszenia
– Uchwalenie uchwał przedłożonych przez Komisje Wnioskową  
– Zakończenie obrad
– godz. 17.00 Msza św. i medytacja

Zapraszamy także o godz. 18.00 na promocję albumu „Karmelitański Papież” (Wydawnictwo Karmelitów Bosych)

W rozmowie udział wezmą:
Ks. prof. Kard. Stanisław Nagy
O. prof. Benignus Wanat OCD, O. dr Marian Zawada OCD,
adw. Zbigniew Cichoń i prof. Janusz Kawecki
Aula Karmelitańskiego Instytutu Duchowości przy ul. Rakowickiej 18a
Uprzejmie prosimy o przybycie wraz z Prezesem Koła Delegatów na Walne Zgromadzenie i przypominamy, że na 10 członków Koła przypada 1 delegat. Prosimy o zgłoszenie listy delegatów do Zarządu telefonicznie w godzinach dyżurów lub na email: boguslawacichon@interia.pl (kom. 0501-402-063). Wszelkie informacje dotyczące działalności Państwa Kół pozwolą na bardziej szczegółowe dokonanie podsumowania naszej działalności.

Zarząd
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  
Z poważaniem 
Zbigniew Cichoń
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej

zaproszenie w wersji PDF

 

23 października 2011 – Premiera filmu pt. „Św. Edyta Stein - patronka Europy”

Centrum Kultury Duchowej „Communio Crucis” im. Edyty Stein
zaprasza na prezentację filmu w realizacji
Bogusławy Stanowskiej-Cichoń i Katarzyny Kotuli (TVP)
pt. „Św. Edyta Stein - patronka Europy”
dnia 23 października o godz. 18.00
Słowo wstępne O. dr. Piotr Nyk OCD
Spotkanie w auli Karmelitańskiego Instytutu Duchowości
przy u. Rakowickiej 18a

zaproszenie w wersji PDF

 

24 września 2011 – Pielgrzymka Rodzin i Małżeństw na Jasną Górę

24 września br. Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  Zbigniew Cichoń uczestniczył w Ogólnopolskiej Pielgrzymce  Rodzin i Małżeństw. Jasna Góra była miejscem spotkania ok. 15 tys. Pielgrzymów, pośród których było wiele osób reprezentujących Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

więcej

 

11 września 2011 – XIX Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

Od 1992 roku rodziny Archidiecezji Krakowskiej w drugą niedzielę września pielgrzymują do sanktuarium kalwaryjskiego, by prosić o miłość i jedność w rodzinach. W tym roku małżeństwa uczestniczące we Mszy św. odnowiły przyrzeczenia ślubne. Zbigniew Cichoń - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej uczestniczył w liturgii Mszy św. czytając pierwsze czytanie Pisma św.
Kard. Stanisław Dziwisz podczas homilii wskazał na przykazanie „Nie zabijaj!”i podkreślił, że jest najwyższym prawem obowiązującym wszystkich „Życie ludzkie nie podlega żadnym negocjacjom, żadnemu głosowaniu i nie może zależeć od jakiejkolwiek decyzji parlamentarnej" - mówił kard. Stanisław Dziwisz.

Metropolita krakowski w związku ze zbliżającymi się wyborami podkreślił, że Kościół nie wiąże się z żadną partią, ale jest posłany z Dobrą Nowiną i przypomina o tym, by wybierać ludzi sumienia, szanujących prawo naturalne i Boże przykazania, bo one stanowią podstawę całego ładu społecznego.

 

28 sierpnia 2011 – Komunikat z sesji Rady Biskupów Diecezjalnych

Dnia 25 sierpnia, w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbyło się na Jasnej Górze zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik. W sesji wziął udział także Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore.

1. Od beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 1 maja 2011 roku cały Kościół trwa w dziękczynieniu za nowego Błogosławionego i za dzieło jego wielkiego pontyfikatu. Także Kościół w Polsce, we wszystkich parafiach i wspólnotach, dziękuje oraz przeżywa na nowo nauczanie Błogosławionego. Po Krakowie i Warszawie, także na Jasnej Górze, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, miało miejsce ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację Wielkiego Papieża. Było ono poprzedzone dwoma tygodniami modlitwy pielgrzymów, którzy ze wszystkich diecezji polskich i z zagranicy przychodzili do tronu Jasnogórskiej Królowej Polski. Biskupi dziękują wszystkim za trud pielgrzymowania oraz za modlitwę w intencji Kościoła i Ojczyzny.

więcej

 

19 czerwca 2011 - XIII Festyn św. Kingi

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH PRZY PARAFII ŚW. KLEMENSA W WIELICZCE
I MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH
zapraszają w niedzielę 19 czerwca 2011 r. na dziedziniec Zamku Żupnego w Wieliczce na
XIII FESTYN ŚWIĘTEJ KINGI "ŚLADAMI JANA PAWŁA II"
który jest imprezą radości adresowaną do dzieci i ich rodziców w rocznicę kanonizacji św. Kingi.

Festyn rozpocznie się po Mszy św. dla dzieci o godz. 11.30

W programie m.in. występy: Teatrzyku "Żaczek", dzieci z Przedszkola Samorządowego w Podłężu im. św. Kingi, orkiestry ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce i w Szkoły im. B. Rutkowskiego w Krakowie oraz chóru "Ziarenko" z Podstolic i scholi z Kościoła św. Klemensa w Wieliczce. Dzieci będą uczestniczyły także w grach i zabawach, konkursach plastycznych, sprawnościowych i quizach. W Sali Gotyckiej prezentacja filmu z cyklu "Śladami Jana Pawła II".

zaproszenie w wersji PDF

 

12 czerwca 2011 - XX Walne Zgromadzenie Zwyczajne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej zaprasza na XX Walne Zgromadzenie  Zwyczajne w niedzielę  12 czerwca  br. w siedzibie Karmelitańskiego Instytutu Duchowości  przy ul. Rakowickiej 18 a.

Program:
10.00 – Msza św. w kaplicy Karmelitańskiego Instytutu Duchowości. Eucharystię celebrował będzie ks. Jacek Konieczny, diecezjalny asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
10.45   –Rejestracja delegatów na Walne Zgromadzenie

Projekt obrad Walnego Zgromadzenia SRK
11. 00         – Otwarcie Walnego Zgromadzenia (I termin) -  Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  Archidiecezji Krakowskiej Zbigniew Cichoń ( w przypadku braku quorum wyznacza się II termin rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia tego samego dnia o godz. 11.15).
– Wystąpienia zaproszonych gości
– Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i dwóch Sekretarzy
– Wybór Komisji  Regulaminowej (Skrutacjnej)
– Wybór Komisji Wnioskowej 
–  Przyjęcie porządku obrad  
– Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2010 -  Prezes Zarządu Głównego SRK Zbigniew Cichoń   
– Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego SRK Andrzeja Lorenca
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
– Sprawozdanie Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej   
– Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań      
– Dyskusja i wolne wnioski
– Uchwalenie  uchwał  przedłożonych przez Komisję Wnioskową  
- Zapoznanie z projektami parlamentarnymi dotyczącymi rodziny i polityki prorodzinnej – senator Zbigniew Cichoń
– Zakończenie obrad

Uprzejmie prosimy o przybycie wraz z Prezesem Koła Delegatów na Walne Zgromadzenie i przypominamy, że na 10 członków Koła przypada 1 delegat. Prosimy o zgłoszenie aktualnej listy delegatów do Zarządu telefonicznie w godzinach dyżurów lub na email: srk@diecezja.pl (kom. 0501-402-063). Wszelkie informacje dotyczące działalności Państwa Kół pozwolą na bardziej szczegółowe dokonanie podsumowania naszej działalności i umieszczenie ich na stronie internetowej.

zaproszenie w wersji PDF

 

18 maja 2011 - Młodzi - śladami Jana Pawła II - zakończenie konkursu

 

 

W środę 18 maja Prezes Zbigniew Cichoń, Bogusława Cichoń i Andrzej Lorenc wzięli udział w uroczystym ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród na zakończenie konkursu literackiego "Świadkowie świętości Jana Pawła II", zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Jana Pawła II w Zakopanem.Spotkanie odbyło się w sali teatralnej przy parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Młodzież z Podhala, która przystapiła do konkursu, przeprowadziła wywiady z osobami, które wspominały Jana Pawła II, dokumentując ich wspomnienia związane pontyfikatem Ojca świętego. I nagrodę otrzymała Justyna Kuruc, SP nr 6 Nowy Targ, kl. VI pod opieką s. Stanisławy Homoncik, II nagrodę Natalia Sandrzyk Natalia, Szkoła Podstawowa Jabłonka - Bory, kl. IV pod opieką Marii Świerczek, III nagrodę otrzymała Monika Gąsienica-Marcinowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zakopanem (nauczyciel - s. Urszula Smagoń).Uroczystość wręczenia nagród poprzedził występ dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej, które przygotowały na tę okazję spektakl prezentujący biografię Karola Wojtyły, pod kierownictwem s. Leoniki Dąbek i pani Joanny Mrowca. Spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem napopularniejszej pieśni związanej ze wspomnieniem o Janie Pawle II - słynnej "Barki". Była też okazja do obejrzenia pięknej wystawy "Bł. Jan Paweł II i dzieci" opracowanej przez s. dyrektor Urszulę Ściurkę, s. Leonikę Dąbek i panią Renatę Jóźwiak.

 

8 maja 2011 - Dziękczynna procesja na Skałkę

8 maja br. tradycyjnie Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich wraz z prezesem Zbigniewem Cichoniem uczestniczył w procesji z Wawelu na Skałkę w uroczystość patrona Polski, św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W procesji wziął udział Nuncjusz Apostolski, Episkopat Polski oraz Prezydent RP Bronisław Komorowski. Mszy św. przewodniczył Kardynał Camillo Ruini, były wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej, który otworzył i przeprowadził proces beatyfikacyjny Jana Pawła II na poziomie diecezjalnym.
W swojej homilii Kardynał Ruini przypomniał, że Kardynał Wojtyła, przed wyjazdem na konklawe, na którym został wybrany na Papieża, ułożył krótki poemat poświęcony świętemu Stanisławowi, w którym napisał: słowo nie nawróciło, nawróci krew ; ta krew, którą on także przelał na placu świętego Piotra, trzynastego maja tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego pierwszego roku i nazwał Jana Pawła II prawdziwym gigantem wiary i Kościoła, gigantem historii: gigantem, ponieważ w nim w pewien sposób stała się widoczna dla wszystkich wielkość Chrystusa.

Metropolita Krakowski podziękował Benedyktowi XVI za beatyfikację Jana Pawła II, jakiej dokonał w Rzymie. Obok św. Wojciecha, patrona ładu hierarchicznego, i św. Stanisława, patrona ładu moralnego, obydwu głównych Patronów Polski, błogosławiony Jan Paweł II wyrasta na patrona polskiej wolności, która swój dojrzały wyraz powinna znajdować w naszej jedności i solidarności. Jego orędownictwu powierzamy tę żywotną sprawę - zaznaczył Kardynał Stanisław Dziwisz.

 

 

1 maja 2011 - Beatyfikacja Jana Pawła II

1 maja podczas mszy na placu św. Piotra w Watykanie miała miejsce beatyfikacja Jana Pawła II. Ceremonii przewodził obecny papież, Benedykt XVI. Ogłosił Jana Pawła II błogosławionym i ustanowił dzień jego wspomnienia na 22 października. Senator Zbigniew Cichoń wziął udział w pielgrzymce parlamentarzystów PiS-u na tę uroczystość. Przybyli oni całymi rodzinami pociągiem pielgrzymkowym. Włączyli się w rozradowany tłum Polaków i pielgrzymów z całego świata, którzy od momentu śmierci tego niekwestionowanego Przewodnika naszych czasów oczekiwali na ten dzień. Stało się to w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, święto ustanowione przez Jana Pawła II w dniu 30 kwietnia 2000 roku, podczas beatyfikacji św. Siostry Faustyny. W 2005 roku Papież odszedł do Domu Ojca właśnie w przeddzień Święta Miłosierdzia.

 

22 kwietnia 2011 - Prezes SRK z życzeniami z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

W Wielkim Tygodniu Prezes SRK Zbigniew Cichoń złożył wizytę w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich aby przekazać życzenia Ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

 

 

20 kwietnia 2011 - Jan Paweł II Autobiografia - audiobook

18 maja 1920 roku o dziewiątej rano nie było mnie jeszcze na świecie. Jak mi później powiedziano, urodziłem się po południu miedzy piątą a szóstą. Mniej więcej w tym samym czasie, miedzy piątą a szóstą, tyle że pięćdziesiąt osiem lat później, zostałem wybrany na papieża.
Tak rozpoczyna się Autobiografia Jana Pawła II, jeden z największych bestsellerów wydawniczych ostatnich lat, który rozszedł się w nakładzie 300 tysięcy egzemplarzy. W roku beatyfikacji Wydawnictwo Literackie wydało Autobiografię jako audiobook do rodzinnego słuchania, w podróży i w takich chwilach, gdy łatwiej nam słuchać, niż czytać. Teksty Jana Pawła II interpretuje Krzysztof Gosztyła.

więcej

 

2 kwietnia 2011 - Rocznica śmierci Jana Pawła II

Prezes SRK w AR, senator RP Zbigniew Cichoń uczestniczył wraz z żona 2 kwietnia w szóstą rocznicę śmierci Jana Pawła II w uroczystej Mszy św. w Kościele Mariackim, którą celebrował kard. Stanisław Dzwisz. - Dni jego odchodzenia i pogrzebu zjednoczyły nas tak, jak on jednoczył nas w ciągu całego swojego życia przez swoje nauczanie i postawę otwartą na Boga i człowieka. Przeżywając te dramatyczne wydarzenia zdawaliśmy sobie sprawę, że wraz ze śmiercią Jana Pawła II tracimy niezawodny punkt odniesienia – mówił w sobotę kard. Dziwisz w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

 


- Jednocześnie rodziła się w nas nadzieja, że on pozostanie z nami na inny sposób i że w innym wymiarze będzie nas wspierał. Takie oczekiwania potwierdziły się w ciągu ostatnich 6 lat. Nasz smutek zamienia się w radosne i pogłębione oczekiwanie na beatyfikację i kanonizację. Dziś zebraliśmy się, aby dziękować Bogu za dar Jana Pawła II i jeszcze raz kontemplować jego święte życie. Radujmy się i dziękujmy Bogu za wielkie dzieła, w których możemy uczestniczyć - mówił metropolita krakowski.

Kardynał podkreślił, że "prawda o świętości najbardziej wyjaśnia tajemnicę życia i służby Jana Pawła II".Po mszy Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II zaprosił zebranych na koncert "Santo Subito" w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Podczas koncertu zabrzmiały m.in.: "Gaude Mater Polonia", "Bogurodzica", "Ave Maria" i ulubiona pieśń papieża "Barka". W południe kard. Dziwisz otworzył w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły wystawę pt. „Kanonicza kardynała Karola Wojtyły". Wieczorem pod Oknem Papieskim rozpoczęło się czuwanie przy świecach, w którym uczestniczyli także członkowie Zarządu SRK.

 

starsze wiadomości