Aktualności

24 czerwca 2012 r. – XXII Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej zaprasza na XXII Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w niedzielę 24.06.2012 r. w Karmelitańskim Instytucie Duchowości ul. Rakowicka 18a

15.00 – otwarcie Walnego Zgromadzenia - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Zbigniew Cichoń ( w przypadku braku quorum wyznacza się II termin rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia tego samego dnia o godz. 15.15).
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- Wybór Komisji Regulaminowej (Skrutacyjnej)
- Wybór Komisji Wnioskowej
- Przyjęcie porządku obrad
-Wystąpienia zaproszonych gości

15. 30 - Sprawozdanie z działalności Zarządu - Prezes SRK Zbigniew Cichoń
- Sprawozdanie finansowe – Skarbnik ZG SRK Andrzej Lorenc
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- Sprawozdanie Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej
+Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu SRK w Archidiecezji Krakowskiej
– Dyskusja i wolne wnioski

– Uchwalenie uchwał przedłożonych przez Komisje Wnioskową
– Zakończenie obrad
godz. 17.00 Msza św.

Zapraszamy także o godz. 18.00 na spotkanie w Centrum Kultury Duchowej Communio Crucis

z. ks. prof. dr. hab. Stanisławem Ziemiańskim SI współautorem książki
Piotr Skarga sj. życie i dziedzictwo, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012
który będzie mówił na temat:
KS. PIOTRA SKARGI
TROSKA O BYT NARODOWY POLSKI

Aula Karmelitańskiego Instytutu Duchowości
Kraków, ul. Rakowicka 18a
Uprzejmie prosimy o przybycie wraz z Prezesem Koła Delegatów na Walne Zgromadzenie i przypominamy, że na 10 członków Koła przypada 1 delegat. Prosimy o zgłoszenie listy delegatów do Zarządu telefonicznie w godzinach dyżurów lub na email: boguslawacichon@interia.pl (kom. 0501-402-063). Wszelkie informacje dotyczące działalności Państwa Kół pozwolą na bardziej szczegółowe dokonanie podsumowania naszej działalności w okolicznościowym Biuletynie z okazji 20-lecia Stowarzyszenia.

Za Zarząd
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich


Z poważaniem
Zbigniew Cichoń
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
w Archidiecezji Krakowskiej

zaproszenie w wersji PDF

powrót